Neden e-İrsaliye

 

 

Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturup, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden görüntüleyin. Böylece kağıt,baskı, ve arşivleme gibi birçok maliyet kaleminde tasarruf sağlayın ve iş süreçlerinizi hızlandırın.

 

e-İRSALİYE HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY!

Tüm ERP ve yazılımlarla entegre olabilen eLogo e-İrsaliye uygulaması ile süreçlerinizi hızlandırmanın avantajını yaşayın.

 

KİMLER KULLANABİLİR?

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

YASAL ZORUNLULUKLAR

1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.

2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

3. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler.

4. Şeker imalatçıları

5. Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler.

6. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar.

7. Brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan e-Fatura mükellefleri.

8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

9. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 

NASIL KULLANMAYA BAŞLARIM?

e-Fatura mükellefiyseniz

e-Fatura mükellefi olan işletmelerin e-İrsaliye çözümünü kullanmaya başlayabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığına başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. eLogo Özel Entegratörlüğü’ne başvuruda bulunulması yeterlidir.

Henüz e-Fatura mükellefi değilseniz

e-İrsaliye uygulamasının kolaylıklarından yararlanmak için, öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeniz gerekir.

 

 

UYGUN FİYAT

Maliyetlerinizi azaltacak e-İrsaliye uygulamasına uygun fiyatlarla adım atmak için bilgilerinizi bırakın. Sizi arayalım.

 

KUSURSUZ DESTEK

eLogo ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, e-İrsaliye uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.

 

Sıkça Sorulan Sorular 

e-İrsaliye uygulaması nedir?

e-İrsaliye, kağıt ortamında hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, dijital irsaliye belgesidir.

Kimler e-İrsaliye kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, e-fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin 1 Temmuz 2019 itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur. Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, e-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilir. https://www.elogo.com.tr/blog/e-fatura-e-arsiv-fatura-ve-e-irsaliye-taslak-tebliglerinde-degisiklik/ linkinden güncel olarak zorunluluk kapsamındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

e-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor mu?

Özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-İrsaliye uygulamasından yararlanacak olan mükelleflerin doğrudan Logo Özel Entegratöre başvurularını iletmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca Başkanlığa başvuruda yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Logo Özel Entegratör mükellef adına Başkanlığa e-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir.

Malın Alıcı tarafından taşınması/taşıttırılması durumunda e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?

Evet, sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenmesi gereken irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?

Hayır. e-İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk e-irsaliyenin  yerine geçmiyor. e-İrsaliye yanıtı sadece malların teslim alındığının veya hasarlı/eksik malların belirtilmesi için kullanılacak olan elektronik belgedir.

Hasarlı/fazla/kabul edilmeyen ürünlerin satıcısına geri gönderimi için yeni sevk e-irsaliyesi düzenlenmelidir.

e-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunduğunda e-fatura uygulamasına da dahil olmak zorunlu mu?

Evet, e-irsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunsa bile, öncelikle e-fatura uygulamasına geçiş zorunludur.

Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olacak mı?

Hayır olmayacak. Sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

Sevk irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması ve taşıttırılması halinde düzenlenir.

Taşıma irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere ücret karşılığında taşıttırılması halinde, düzenlenir.

e-İrsaliye geçişi sonrasında irsaliyeli fatura düzenlenemeyecek mi?

e-İrsaliye uygulamasına geçiş sonrasında 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçen belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün olacaktır.

Sadece hizmet üreten ve hizmet satan firmalar da e-irsaliyeye uygulamasına geçmeli mi?

e-İrsaliye Uygulaması GİB’nın yayımlamış olduğu taslak tebliğ kapsamında 1/7/2019 tarihi ile zorunlu bir uygulama olacaktır. Mükellefler, an itibari ile uygulamadan faydalanabilirler.  e-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, size gelen e-irsaliye belgelerini alabilmeniz için e-irsaliye uygulamasına isteğe bağlı dahil olabilirsiniz.

Netsis ERP üzerinden irsaliyeye düzenlenecek olan tarafın e-irsaliye uygulamasına dahil olup olmadığı kontrol edilebilecek mi?

Mükellef sorgulama işlemleri e-faturayla aynı şekilde e-irsaliye için de yapılabilecektir.

Yabancı firmalara düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye kapsamında olacak mı?

Yurt dışındaki yabancı firmalara düzenlenen ihracat faturalarına istinaden kullanılan irsaliyeler kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

e-İrsaliye iletilen bir firmanın yanıt seçenekleri nelerdir?

Alıcı taraf, e-İrsaliye’yi kabul edebilir, red edebilir (alıcı, malın fiili sevkinden önce), kısmi kabul edebilir ya da yanıt vermeyebilir.

e-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na hesap açma işlemi gönderilmeyecek mi?

Özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-İrsaliye uygulamasından yararlanacak olan mükelleflerin doğrudan Logo Özel Entegratöre başvurularını iletmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca Başkanlığa başvuruda yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Logo Özel Entegratör mükellef adına Başkanlığa e-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara elektronik ortamda e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün müdür?

e-İrsaliye düzenleme zorunluluğu her iki tarafın da e-İrsaliye sistemine kayıtlı kullanıcı olduğu durum için geçerli olup, irsaliye düzenlenen muhatabın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda sevk irsaliyesinin matbu kağıt ortamda düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak bununla birlikte, GİB tarafından sisteme tanımlı olmayan alıcıları temsil etmek üzere “sanal” bir kayıtlı kullanıcı tanımlanması halinde, muhatap olarak bu kayıtlı kullanıcı seçilerek (asıl muhatap bilgisi ayrıca e-İrsaliye’nin ilgili alanında yer verilecektir.) e-İrsaliye düzenlenmesi ve alıcısının talebine uygun olarak kağıt çıktısının verilmesi ya da harici elektronik yollarla elektronik ortamda iletilmesi mümkün hale gelebilecektir. Konuya ilişkin sistemsel geliştirmelerin tamamlanması müteakip gerekli duyurular www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılacaktır.

e-İrsaliye’ye sistem üzerinden yanıt verilebilecek mi?

e-İrsaliye’ye isteğe bağlı olarak sistem üzerinden yanıt verilebilecektir.

  • Kabul Edilebilir : e-İrsaliye, üzerinde bulunan tüm kalemlerle birlikte kabul edilebilir.

  • Red Edilebilir : Alıcı malın fiili sevkinden önce e-İrsaliye, üzerinde bulunan tüm kalemlerle birlikte red edilebilir. e-irsaliye üzerindeki fiili sevk zamanından sonra alıcı tarafından red yanıtı dönülmesi sistemsel olarak engellenmiştir. e-İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni belge numarası ile e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

  • Kısmi Kabul Edebilir : Uygulama yanıtlarında kalem bazında Kabul Edilmeyen Miktar, Eksik Miktar veya Fazla Miktar belirtilebilecektir.

  • Yanıt Vermeyebilir : Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e-İrsaliyelere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e-Fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.